• Ideja je da OSI budu ohrabreni da izađu na izbore i da se osećaju informisano (ili makar malo informisanije) o tome šta su njihova prava i šta ih očekuje na biračkom mestu. Mogu pročitati u sledeća dva fajla u word i pdf formatu. Klikni preuzmi pročitaj
 • Udruženje korisnika asistivnih tehnologija i Gradska organizacija slepih Beograda će organizovati prezentaciju elektronskog pikada za slepe slovenačke firme Dragon games. Gosti će Prezentovati govorni pikado za slepe i slabovide Talking Dart Tournament i Talking Dart Home Edition – mali prenosni pikado. Prezentacija će se održati 25.4.2016. godine u 14 časova u Beogradu, Jevrejska 24, u prostorijama društvenog kluba gradske organizacije slepih Beograda. Očekujemo vas.
 • Udruženje ALTHEA već petu sezonu prevodi predstave putem audiodeskripcije u Narodnom pozorištu na Velikoj sceni i sceni Raša Plaović. Telenor fondacija je finansirala kupovinu uređaja, nosilac projekta je Narodno pozorište. Slepe i slabovide osobe su u mogućstvu da prate predstavu uz bežične slušalice iz kojih se čuje prevod. Preko jednog zvučnog kanala korisnici mogu da slušaju osobu koja objašnjava šta se dešava na bini, a drugim kanalom dolazi zvuk sa bine. Za korisnike našeg sajta smo dobili dva puta po dve karte za predstave koje se igraju 14.04. u 19,30 h. Velika scena, balet Aleksandar 21.04. u 20,30 h. scena Raša Plaović, predstava Prah,
 • U kontekstu stupanja na snagu Zakona o dopunama Zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom („Sl. glasnik RS“, broj 13/16), 24.marta 2016.godine Ustavnom sudu Srbije podneta je inicijativa za osporavanje ustavnosti člana 103. Zakona o menici ("Sl. list FNRJ", broj 104/46, "Sl. list SFRJ", broj 16/65, 54/70 i 57/89 i "Sl. list SRJ", broj 46/96).
 • TAKSA ZA JAVNI MEDIJSKI SERVIS I USLOVI OSLOBAĐANJA

  Zakonom o javnim medijskim servisima ("Sl. glasnik RS", broj 83/2014 i 103/2015), od 1. januara 2016.godine, uvodi se obaveza plaćanja takse za javne medijske servise.

  OBVEZNIK PLAĆANJA TAKSE

  Obveznik plaćanja takse je svako fizičko i pravno lice koje je korisnik merila električne energije po stambenoj jedinici, odnosno poslovnom prostoru (član 38. Zakona o javnim medijskim servisima).

  NAČIN PLAĆANJA I VISINA TAKSE

  Taksa se naplaćuje korisnicima merila električne energije (električnog brojila), preko mesečnog računa za isporučenu električnu energiju, ispostavljenog od strane snabdevača. Visina takse za javni medijski servis (RTS ili RTV) za 2016. godinu iznosi 150 RSD mesečno.

  OSLOBAĐANJE OD OBAVEZE PLAĆANJA TAKSE

  Od obaveze plaćanja takse oslobađa se fizičko lice, korisnik merila električne energije, koje živi u jednočlanom domaćinstvu (samac) ili je hranilac porodice u višečlanom domaćinstvu, ukoliko je:

  1. Osoba sa invaliditetom sa 100 odsto telesnog oštećenja;
  2. Osoba sa invaliditetom sa manje od 100 odsto telesnog oštećenja, ako joj je, u skladu sa odredbama posebnih propisa, priznato pravo na dodatak za tuđu negu i pomoć;
  3. Lice koje je trajno izgubilo sluh ili slepo lice;
  4. Korisnik prava na novčanu socijalnu pomoć;
  5. Penzioner sa minimalnom penzijom;
  6. Fizičko lice korisnik više merila električne energije (više brojila), za merilo električne energije, u stambenoj jedinici, odnosno poslovnom prostoru, koji se ne koristi, na primer vikendica, pomoćna zgrada, prazan stan (član 42. Zakona o javnim medijskim servisima).

  7. Dakle, zakonodavac je propisao kumulativne uslove za oslobađanje što znači da slepo lice koje je korisnik električnog brojila mora živeti ili samo ili upravo ono biti jedino lice koje svojim radom i prihodima izdržava članove porodičnog domaćinstva. Ukoliko slepo lice, primera radi, živi u domaćinstvu sa zaposlenim supružnikom ili roditeljima penzionerima ono se ne bi moglo osloboditi plaćanja takse, bez obzira na to što se električno brojilo vodi na ime slepog lica. Treba ipak reći da se dodatak za negu i pomoć drugog lica ne bi mogao smatrati prihodom, pa bi u situaciji da je još neko od članova domaćinstva nezaposleni korisnik prava na dodatak za negu i pomoć drugog lica, slepo lice moglo ostvariti ovu povlasticu.
   Pravo na oslobađanje od obaveze plaćanja takse, za tačke od 1 do 6, ostvaruje se na osnovu zahteva koji se podnosi na obrascu1

   uz prilaganje potrebne dokumentacije (sastavni deo obrasca 1 je obaveštenje o potrebnoj dokumentaciji za oslobađanje od plaćanja takse za javni medijski servis).<>

   Od obaveze plaćanja takse oslobađaju se i:

  8. Ustanove koje se u smislu zakona koji uređuje oblast socijalne zaštite smatraju ustanovama za smeštaj korisnika, obrazovno-vaspitne ustanove, zdravstvene ustanove i organizacije osoba sa invaliditetom i preduzeća za radno osposobljavanje i zapošljavanje osoba sa invaliditetom;
  9. Diplomatsko-konzularna predstavništva, pod uslovom reciprociteta.
  10. Pravo na oslobađanje od obaveze plaćanja takse, za tačke 7 i 8, ostvaruje se na osnovu zahteva koji se podnosi na obrascu 2 (

   uz prilaganje potrebne dokumentacije (sastavni deo obrasca 2 je obaveštenje o potrebnoj dokumentaciji za oslobađanje od plaćanja takse za javni medijski servis).

  KOME I KAKO SE PODNOSI ZAHTEV ZA OSLOBAĐANJE Zahtev za oslobađanje od plaćanja takse za javni medijski servis, korisnik merila električne energije po stambenoj jedinici, odnosno poslovnom prostoru, podnosi se Radio-televiziji Srbije. Za merila električne energije po stambenoj jedinici, odnosno poslovnom prostoru, koja se nalaze na teritoriji AP Vojvodine, zahtev se podnosi Radio-televiziji Vojvodine. Zahtev za oslobađanje od plaćanja takse za javni medijski servis, koji podleže rešavanju od strane Radio-televizije Srbije, može se podneti:
  • lično na šalterima:
  • Radio-televizija Srbije Služba poslovni inženjering Kneza Višeslava br. 88 11030 Beograd
  • putem pošte na adresu:
  • Radio-televizija Srbije Služba poslovni inženjering Kneza Višeslava br. 88 11030 Beograd
  • Elektronskim putem
  • na imejl adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
  Kontakt telefoni za informacije:
  • 011/25-44-292
  • 011/ 25-47-071
  • 011/25-44-647
  • 011/32-12-694
  • 011/25-44-799.
 • Zdravo svima. Udruženje korisnika asistivnih tehnologija (UKAT)je kod Naftne industrije Srbije NIS konkurisalo za projekat:
  Personalizovana obuka za rad na računaru u poslovnom okruženju
  Od strane NIS-a smo obavešteni da je neophodan što veći broj glasova kako bi projekat prošao, odnosno, bio pozitivno ocenjen. Ukoliko želite da pomognete time što ćete glasati za naš projekat, učinite sledeće: Posetite sledeći link:

  • kliknite ovde kako biste glasali za naš projekat

  • Pritisnite ctrl+home, a zatim sa slovom h pronađite opciju:
   Vaš glas za vašu zajednicu: Glasajte za najbolji projekat!
  • Pritiskajte strelicu dole dok ne pronađete combo box sa gradovima,(ili sa slovom c tražite combobox) zatim pritisnite enter, izaberite Beograd, pa ponovo enter kako biste potvrdili grad.
  • Ponovo pritiskajte strelicu dole kako biste pronašli projekat:
   Personalizovana obuka za rad na računarima u poslovnom okruženju
  • Iznad! Iznad!samog teksta se nalazi checked box koji ćete aktivirati razmakom. Zatim pritisnite slovo b da biste pronašli dugme glasaj i aktivirajte ga enterom.
  • Znaćete da je vaš glas uspešan kada sa slovom h pronađete opciju:
  • Uspešno ste glasali.
  • Svako može glasati dva puta. .
  Zahvaljujemo na pažnji, podršci i razumevanju. Vaš UKAT tim