Vesti

Poštovani,

Savez slepih Srbije i Asocijacije za seksualno i reproduktivno zdravlje Srbije su zajednički pripremili upitnik namenjen
prvenstveno slepim i slabovidim
ženama, ali ga mogu popuniti i svi zainteresovani.  Dobijeni odgovori će poslužiti za procenu potreba, nakon čega će uslediti
organizovanje tematskih radionica.  Molimo Vas da upitnik zainteresovani članovi popune od 1. do 31. oktobra
Upitnik popunjavate na sledećem linku: Klikni za popunjavanje upitnika!
Upitnik se sastoji od 16 pitanja koja su numerisana svih 16 pitanja su obavezna.Zatim kliknite na dugme pošalji. Hvala na saradnji Savez slepih Srbije.