Edukacija i rehabilitacija

Emocionalne reakcije deteta sa oštećenjem vida na odvajanje od roditelja(Dip.Psiholog-S.Ristanić)


U vreme kada beba prohoda, bilo da je sa oštećenjem vida iili beba koja vidi. Počinje da se plaši odvajanja od roditelja.
Stepen anksioznosti koji dete oseća, razlikuje se od deteta do deteta, a zavisi takođe i od individualnog iskustva. Za bebu sa
oštećenjem vida je sasvim uobičajeno da neprestano zove majku kako bi se uverilo u njeno prisustvo.
Razumevajući detetovu reakciju kao takvu, roditelji mogu da pomognu svom detetu tako što će mu se s vremena na vreme obraćati,
pozivajući ga, pričajući sa njim, ili ga povremeno zagrliti, kako bi kod deteta održali svest o svom prisustvu.
Većina beba u nekom periodu iskusi duže odvajanje od roditelja iz različitih razloga, kao što je: rođenje brata ili sestre,
smeštanje u bolnicu, ili neodloženo putovanje roditelja.
Odvajanja se uopšte teško doživljavaju, posebno u presudnim razvojnim fazama.
Odvajanje od roditelja kod bebe sa oštećenjem vida može da izazove mnogo burniju emocionalnu reakciju, jer za razliku od bebe
koja vidi, a koja formira vizuelnu sliku i može da je prizove i uteši se s njom, beba sa oštećenjem vida poseduje samo prolazne
osećaje zvuka i dodira.
S’obzirom na to, kad god je to moguće, treba pripremiti dete za odvajanje.
Vaše dete treba da se upozna sa osobom koja će u periodu odvajanja zameniti vas i da provede sa njom neko vreme pre odlaska
roditelja.Na primer, prijateljica će dolaziti nekoliko puta tokom 10 dana pre odlaska roditelja. Biće potrebno da dete sa
oštećenjem vida opipa njenu kosu, lice, da čuje njen glas, da joj što češće bude u naručju, kako bi se zbližile pre nego što
dođe do odvajanja od roditelja. Ako je moguće, prijateljica bi trebalo da dolazi u vašu kuću, kako bi beba ostala u svom
poznatom okruženju. Zadržavanje nepromenjenog dnevnog rasporeda i pružanje informacija prijateljici o bebinim navikama, pomoći
će da se beba bolje izbori sa odsustvom roditelja.
Ovo su pripreme koje se odnose na sve bebe, ali su za bebu sa oštećenjem vida jako važne.
Kada se roditelji vrate, reakcije kod bebe sa oštećenjem vida mogu da budu različite, kao što je slučaj i sa bebama koje vide.
Beba može da se sklanja od vas, da se ljuti, ili da bude zlovoljna,ili naprotiv, da se privija uz vas.
Roditelji bi trebalo da se ponašaju isto kao što bi se ponašali prema detetu koje vidi, osim što će bebi sa oštećenjem pružiti
sigurnost sa više telesnog dodira i glasom.
Izvor:
    -Grupa autora:
  • Odgajanje vizuelno oštećenog deteta
  • Priručnik za roditelje i nastavnike
    Ovaj priručnik je dostupan i na Brajevom pismu i može se naći u biblioteci Saveza slepih i slabovidih Vojvodine.