Pomagala za kuću

Indeks članaka

Govorna kuhinjska vaga do 5 kg
Veoma praktična mala kuhinjska vaga, koja može meriti do 5 kg. Poslušajte
Ova vaga može izražavati mere u:uncama, gramima, funtama, ili mililitrima, i omogućava merenje dok na primer sipamo mleko u
šolju prilikom pripremanja poslastica i slično.
Veoma je precizna, omogućava automatsko gašenje i uključivanje jednim pritiskom na taster.
Cena:34 dolara i 95 centi.
Distribucija: Braille Superstore Poruči