Pomagala za snimanje i reprodukciju

Indeks članaka

Tiny Tunes MP3 reproduktor 100% pristupačan slepim osobama, veličine upaljača za cigarete. Reprodukuje MP3 i WMA audio zapise, može se koristiti za slušanje muzike, ili knjiga. http://www.braillebookstore.com/Tiny-Tunes-MP3-Player.3 - Poslušajte
Ovaj MP3 reproduktor ima ugrađen govor, što omogućava korišćenje govora prilikom kretanja po reproduktoru, odnosno
sve glavne funkcije će biti izgovorene.
Moguće je reprodukovati muziku po albumima, žanru, ili folderima.
Cena:75 dolara.
Distribucija: - Braille Superstore Naruči