Pomagala za snimanje i reprodukciju

Indeks članaka

Diktafon Sony Diktafon Sony-slika2
Ovaj diktafon je smešten u plastičnom kućištu malih dimenzija.
Omogućava dve različite brzine snimanja.
Poseduje mogućnost podešavanja osetljivosti mikrofona.
Kao medij za snimanje koristi mikro kasete.
Poseduje mogućnost pročišćavanja snimka.
Cena:380,00 kuna.
Distribucija: Hrvatski savez slepih.