Pomagala za snimanje i reprodukciju

Indeks članaka

Diktafon Sony PX 720
Ovaj diktafon poseduje 64 MB memorije, što je dovoljno za 7 sati neprekidnog snimanja u izuzetnom
kvalitetu zvuka.
Ovaj diktafon ima USB priključak, što omogućava povezivanje uređaja sa računarom.
Program za podešavanje diktafona i prebacivanje snimaka kompatibilan je sa čitačima ekrana.
Cena:520,00 kuna.
Distribucija: Hrvatski savez slepih.