Pomagala za snimanje i reprodukciju

Indeks članaka

Tomboy kartični reproduktor
Tomboy kartični reproduktor je mali DAISy reproduktor i snimač, sa ugrađenim sintetizatorom govora koji
govori Hrvatski jezik.
Ovaj reproduktor poseduje mnoštvo dodatnih mogućnosti, a ima ugrađen i radio tuner.
Cena:2.477,79 kuna.
Distribucija: Tiflo Globus