O nama

Удружење корисника асистивних технологија osnovano je 15.01.2013. u Beogradu.

Удружење je osnovano ради остваривања циљева у области информатике, информационо - комуникационих технологија и друштвеног развоја.

Ciljevi udruženja su:

  • унапређење квалитета живота особа са оштећеним видом применом информационо-комуникационих технологија (у даљем тексту: ИКТ)
  • информисање јавности, нарочито особа са оштећеним видом, о предностима примене ИКТ-а у свакодневном животу
  • припрема и развој способности и интересовања особа са оштећеним видом у области ИКТ-а
  • ангажовање на обезбеђивању услова за примену ИКТ-а за особе са оштећеним видом у институцијама система ;
  • утицај на стварање правилних ставова у друштву у односу на потребе, права и потенцијал особа са оштећеним видом.

-Izvršni direktor: Vladimir Lazić.