Telefoni

Huawei Screen Reader

Huawei logo
 • Osvrt na novi čitač ekrana iz Huawei kuhinje

  Jedinu svetlu tačku zabrane da Huawei pristupa Google servisima za osobe oštećenog vida vidim u pojavi novog čitača ekrana. Veoma je brz, i nadasve stabilan. Pokupio je mnogo toga dobrog iz TalkBacka i dodao neke nove sasvim korisne i upotrebljive funkcije, koje nedostaju Googleovom čitaču ekrana. Pristupanje čitaču ekrana je kroz podešavanja pa funkcije pristupačnosti potom birate pristupačnost i tu se nalazi čitač ekrana (Screen Reader). Kako bi ste ovaj put skratili možete postaviti pokret kojim pozivate spisak prečica odakle možete direktno otići u podešavanja čitača ekrana. Ono što mi se posebno dopada jeste promena granularnosti koja se dobija povlačenjem jednim prstom dole pa gore, odabranom granularnošću upravljamo tako što jednim prstom povučemo na dole ili gore,međutim potez levo desno jednim prstom ostaje podrazumevano to jest čitanje red po red tako da možemo birati red a potom bez ikakvih intervencija čitati reč po reč ukoliko je to izabrana granularnost naravno potezom od gore na dole jednim prstom. Zgodno je što se tu nalazi i opcija kontinuirano čitanje pa ukoliko je ona odabrana kada se naiđe na tekst koji se želi u celosti pročitati dovoljno je samo jednim prstom povući od gore na dole. Priznaćete veoma elegantno i funkcionalno. Takođe je moguće dodeliti pokret editovanju teksta, u prvom krugu dobija se izbor od četiri stavke 1. pomeri kursor na početak 2. Pomeri kursor na kraj 3. označi sve 4. izvrši odabir teksta Prve tri opcije govore same za sebe kada se odabere četvrta u zavisnosti od odabira granularnosti možemo odabrati ili ti selektovati ako vam više godi taj izraz reč po reč ili znak po znak. Kada se odradi odabir istim gestom ponovo pozivamo upravljanje editorom i tu sada dobijamo još dve opcije Iseci i kopiraj u zavisnosti od odabira obaviće se radnja. Ako pozovemo meni prečica predhodno određenim gestom možemo odabrati stavku "Pročitaj privremenu memoriju" na taj način dolazimo do sadržaja privremene memorije. Koju na željeno mesto lepimo na isti način pozivajući meni za editovanje, iz kojeg biramo zalepi. Dakle sasvim lako i jednostavno. Kretanje po ikonicama početnog ekrana je standardno kao i na svim čitačima potezom prsta sleva na desno napred ili s desna na levo unazad odabir dvostrukim klikom. Podrazumeva se da je moguće i prstom šetati po ekranu i na taj način birati stavke. U obaveštajnu traku ulazimo standardnim načinom sa dva prsta od vrha ekrana na dole. Od sredine ekrana sa dva prsta na dole pokrećemo Huawei pretraživač koji je veoma brz i precizan i to je najlakši način da dođete do neke opcije podešavanja ili pak do kontakta iz imenika. Sa dva prsta sa leve ili desne strane povlači se sledeći ekran. Jedina velika zamerka jeste što ikonice nije moguće pomerati tačnije jeste međutim nemamo nikakvih povratnih informacija o trenutnom položaju tako da je to za sada manjkavost, koja će biti verujem brzo prevaziđena. Sve u svemu odličan novi čitač ekrana. Ako se po jutru dan poznaje verujemo da će biti još i bolji.
 • Opcije čitača ekrana

  da sada malo uđemo i u sama podešavanja i da pogledamo šta je to još od novina koje nas očekuju, a verujte nije da ih nema. Navodiću ih numerički i davati kratke komentare tamo gde ima potrebe kako bi ste stekli što bolji uvid u novi čitač. do ovih podešavanja dolazite ili kroz Podešavanja/funkcije pristupačnosti/pristupačnost/Screen reader/više podešavanja ili jednostavnije tako što napravite pokret kojim pozivate spisak prečica i iz tog spiska odaberite"podešavanje Screen Readera"
  1. Tekst u govor- to je mesto na koje treba kliknuti kako bi se došlo do opcijemehanizam za pretvaranje teksta u govor gde treba birati neku od instaliranih sinteza. Za sada sa sistemom ne dolazi niti jedna sinteza. Ispod ove opcije nalazi se i dugme za biranje jezika sinteze, kao i slajderi za brzinu i visinu izabrane sinteze. Dakle manje više nešto na šta smo već navikli.
  2. Izgovaranje obaveštenja- kada kliknete na ovu opciju dobijate mogućnost da podesite u kom slučaju će vam se izgovarati obaveštenja ponuđene su vam četri opcije: Izgovaraj uvek, samo kada je ekran otključan, samo kada je ekran zaključan i poslednja je nikada. Pre nego li uđete u ovaj odabir sinteza će vam pročitati predhodno izabranu stavku.
  3. Izgovaranje kratkih poruka- Radi se o dugmetu dakle imate samo izbor uključiti isključiti
  4. Automatski osvežen sadržaj se ne izgovara- Obratite pažnju dakle kada je uključeno ne izgovara se, radi se o dugmetu uključeno/isključeno
  5. Automatsko pomeranje lista- Kada dođete do dna ekrana automatski povlači sledeću stavku a i čini je dostupnom, uvek treba biti uključeno.
  6. Kontinuirano čitanje u režimu listi- Kada je ova opcija uključena možete gestom uključiti čitanje cele liste što je korisna opcija
  7. Uvek izIzgovaranje unosa preko tastature- ovde imate mogućnost izbora Uvek pročitaj, ne čitaj, samo za tastaturu na ekranu.
  8. Izgovaranje tipa elementa- dugme za uključivanje/isključivanje
  9. Redosled opisa elemenata-Imate izbor redosleda
  10. Izgovaranje ID ne označenih elemenata- dugme za uključivanje/isključivanje.
  11. Otključavanje ekrana- obaveštava vas kada je ekran odključan dugme
  12. Zaključavanje ekrana-obaveštava vas kada je ekran zaključan, dugme
  13. promena jačine zvuka- Dugme
  14. Izgovaranje lozinki- ova opcija treba biti označena kako bi nam telefon uvek izgovarao lozinke
  15. Praćenje fokusa-ne pomeraj indikator fokusa u početni ili predhodni položaj, dugme
  16. Stil menija- imate mogućnost da izaberete da vam meni bude u krugu ili pak u listi, ja uvek biram listu to je stvar navike u svakom slučaju postoji izbor.
  17. Podešavanje kružnog menija- kada dvokliknemo na ovu funkciju dobijemo mogućnost izbora stavki koje će se pokazivati u kružnom meniju odabiremo ih duplim klikom, isti je postupak i za skidanje sa trake brzog menija.
  18. Podešavanje menija liste- ovde možemo podesiti stil da bude jedna ili više listi. takođe možemo uključiti opciju da kada se prstom krećemo po listi podizanjem prsta se aktivira izabrana stavka. Kao kod tastature čim se podigne prst slovo bude otkucano. Iskreno meni se baš jako dopada ova mogućnost.
  19. Upotreba protoka pristupačnosti- dugme isključi/uključi, iskreno nisam uspeo da shvatim šta je uloga ove opcije.
  20. Isticanje zvuka govora- Kada je ova opcija označena u trenutku kada sinteza izgovara povraatne informacije dolazi do utišavanja zvukova kao što su muzika, zzvono telefona itd.
  21. Utišavanje pomoću senzora blizine- Veoma korisna funkcija kada telefon želite ućutkati dovoljno je da rukom prekrijete senzor za blizinu koji je smešten u gornjem levom uglu telefona. Ovo bi trebalo da spreči sintezu da govori i tokom poziva. Obratite pažnju "Senzor blizine ne utišava govor" dakle znači da treba da bude odčekirana ova stavka kako bi senzor obavljao svoju funkciju.
  22. Protresanje radi kontinuiranog čitanja- ova opcija vam omogućava da protresanjem telefona sinteza počne da čita tekst sa ekrana, kada kliknete na to potrebno je da opciju uključite i da odaberete nivo jačine protresanja prema svom ukusu. Imate nekoliko ponuđenih mogućnosti, veoma lagano, lagano, srednje, jako, i veoma jako.
  23. Izgovaranje saveta- ovom opcijom uključujete/isključujete savete za rad sa čitačima ekrana.
  24. Prilagođeni pokreti- veoma bitna stavka podešavanja u kojoj možete podesiti šta kojim gestama na ekranu možete raditi. Dakle ovde možete videti kako je to podrazumevano podešeno ali i prema svojim potrebama te gestove i izmeniti. Ukoliko želite da promenite značenje nekog od gestova izabraćete ga sa liste potvrditi dvoklikom potom pronaći iz ponuđene liste stavku koja vama odgovara da se aktivira tim gestom i dvokliknuti na nju. Dakle ovo je mesto gde učite pokrete, ali i mesto gde ih možete izmeniti
  25. Prilagođene prečice- Ova stavka je nešto zaista posebno što nema niti jedan drugi čitač ovde imate mogućnost da na fizičke tastere dodelite ukupno pet prečica: 1. Dvostruki pritisak na taster za pojačavanje zvuka. 2. dvostruki pritisak na taster za smanjivanje zvuka. 3. Pritisak i držanje tastera za pojačavanje zvuka 4. Pritisak i držanje na taster za smanjivanje zvuka. 5. Pritisak na oba tastera za zvuk. Evo i kako se prečice postavljaju izaberete nešto sa gornjeg spiska pa dvoklik sada dobijate dve opcije Funkcije, Aplikacije. Ukoliko izaberete aplikacije dobija se spisak svih aplikacija ona koju odaberete aktiviraće se tom prečicom. Ako ste pak odabrali funkcije dobija se spisak od 7 funkcija koje možete aktivirati ovom prečicom. Na žalost među njima nije odgovor na poziv,.
  26. Tasterske prečice- čitač navodno podržava rad sa fizičkim tastaturama ovde možete videti i prilagoditi rad sa prečicama sa fizičke tastature. Ovaj segment nisam mogao proveriti ne posedujem fizičku tastaturu za Android.
  27. Aktivacija jednim dodirom- Misli se na to kada je ova opcija potvrđena na odabrane stavke možete kliknuti jednom umesto uobičajenog dvoklika. Međutim takva stavka mora biti odabrana prstom ne gestom ali svakako aktivan je i dupli klik ili ukoliko ste na njega navikli ili pak ukoliko koristite gestove za kretanje po ekranu. Preporučujem da ovo označite.
  28. Traka za navigaciju jednim dodirom- takođe preporuka radi se o tome da na tastere nazad, početak, i nedavno možete napraviti takođe samo jedan umesto dvoklika.
  29. Istraživanje dodirom- ova opcija je za slabovide koji imaju veće ostatke vida pa se samo delimično oslanjaju na čitač, ili pak samo na čitanje dužih tekstova.
  30. Ton povratnih informacija zvuka- Još jedna odlična stavka u kojoj možete birati između četri ponuđene zvučne šeme. Takođe nešto ekskluzivno što nemaju drugi čitači. sve četri su veoma lepe.
  31. Jačina zvuka povratnih iformacija- omogućava vam da podešavate jačinu zvuka zvučnih šema.
  32. Povratne informacije vibracije- Mesto gde se uključuje ili isključuje vibracija čitača ekrana.
  33. Prilagođene oznake- spisak svih oznaka koje ste dodelili ne imenovanim tasterima.
  34. Uputstvo- ovde bi trebalo da se nalazi uputstvo za rad sa čitačem ekrana, na žalost nema ga bilo da je telefon na Srpskom ili Engleskom verujemo da će to doći u nekoj novoj nadogradnji. Do tada neka vam posluži ovo moje.
  35. izgovaranje obaveštenja tokom poziva- Sasvim jasno govori svoju namenu vaše je da to uključite ili isključite u kako vam više odgovara.
  36. Pokreti tokom poziva- ovde se mogu birati pokreti kojim odgovarate na poziv, prekidate, prebacujete na zvučnik. kada dvokliknete na ovu stavku možete izabrati podrazumevano i tada klizanjem u desno odgovarate na poziv, klizanjem ulevo završavate poziv klizanjem na gore prebacujete na zvučnik. Iz nekog nepoznatog razloga prekid poziva ne radi, međutim moguće ga je prekinuti na dugme power (fizičko dugme ispod dugmadi za zvuk.) Možete kliknuti i na prilagođeno i izmeniti pokrete, u opticaji su svi već poznati pokreti po ekranu. Javljanje na poziv radi odlično što je jedino bitno, mada i prebacivanje na spikerfon radi uglavnom korektno.
 • Završna reč o čitaču ekrana.

  Možemo biti zadovoljni novim čitačem ovo je prva verzija i nadajmo se da će biti još dobrih i za nas korisnih noviteta. Stiče se utisak da je ovaj čitač što se tiče mogućnosti zadržao ono naj bolje iz Talk Backa i dodao baš ono što je uglavnom nedostajalo. Stičem utisak da je Huawei ipak negde beležio sve primedbe i bio svestan nedostataka googleovog čitača i pokušao da to ispravi u svojoj. Nadajmo se da će i problem numeričke tastature biti rešen bilo uz pomoć čitača ili same aplikacije za telefoniranje gde bi se moglo isključiti brzo biranje. No to je već neka druga priča.