Aifon - iPhone

Podešavanje voisovera

Podešavanje voisovera

    Najbolja stvar kod iphone telefona što ga slepa osoba može koristiti odmah bez ičije pomoći. voisover se već nalazi instaliran u telefon sa svim raspoloživim sintezama i može se pokrenuti na više načina.

  1. - Najjednostavniji je pritiskom na dugme home tri puta uzastopno. I VoiceOver će se uključiti isti je postupak prilikom isključivanja. Vrlo brzo i jednostavno telefon postaje upotrebljiv slepoj osobi, ili pak svakom drugom korisniku.
  2. Postoji i drugi da kažem komplikovaniji način kada se telefon poveže sa računarom pomoću programa za to koji se zove itunes. kada pokrenemo program -tabuliramo do iphone kliknemo space,nastavljamo tabom dok ne dođemo do accessibility setings ponovo space.i nalazimo se na stavci voisover nije označeno kliknemo kako bi ga označili.dobijamo obaveštenje da će se voisover uključiti idemo tabom na ok voisover postaje aktivan i spreman za upotrebu..

    Sada malo o podešavanjima voisovera. Kada uđemo u voisover možemo izvršiti neka podešavanja ona su individualna i zavise od ukusa i veštine korisnika telefona. dakle tu imamo više stavki brzina izgovora mogućnost menjanja sintetizatora uključivanje tutora zatim imamo podešavanja rotora. Najprostije objašnjenje rotora bi bilo brzo ili ti urgentno podešavanje. U koje možemo ući brzo u bilo kom delu telefona da se nalazimo u bilo kojoj aplikaciji. šta će biti uključeno u rotoru možemo podesiti u podešavanjima za rotor. evo malo da izlistamo ta podešavanja. Kada želimo aktivirati rotor to radimo tako što spustimo dva prsta na ekran i zarotiramo ih u levo ili desno i tada dobijamo razne opcije.pa recimo zvuk,ako rotor ostavimo na zvuk kada prstom povučemo lagano odozgo na dole smanjujemo zvuk za 5 procenata, u suprotnom smeru povećavamo zvuk. isti je slučaj i sa glasnoćom, jezicima, poglavljima, linkovima, posećenim linkovimalinkovima, rečima,slovima, itd.Još je bitno da ovde napomenem da imamo i listu sinteza raznih jezika, štikliramo one jezike za koje mislimo da će nam biti potrebni. primer: engleski, češki, poljski, ruski. kada želimo da promenimo jezik biće dovoljno da zarotiramo rotor na jezike i povlačenjem jednim prstom od gore na dole menjaćemo jezike. Nadam se da sam uspeo da vam dočaram princip rada rotora vrlo je jednostavan i praktičan.