Aifon - iPhone

Osnovna navigacija

Osnovna navigacija

    Evo par rečenica o osnovnoj navigaciji sa ajfon telefonima. Neznatno se razlikuju od modela do modela. ekran se zaključava kratkim pritiskom na dugme power. Otključava se kratkim pritiskom na home taster tada iznad home tastera nađemo dugme otključaj dupli klik i ekran je otključan ili sa tri prsta prevučemo s leva na desno. Gašenje telefona držimo duže taster power iz padajućeg menija izaberemo isključi. status bar linija koja se nalazi uz gornju marginu telefona i u njoj možemo pročitati sledeće elemente:s desna na levo status baterije, potom dolazi sat, zatim status mreže operatera, i na kraju status wi-fi mreže ukoliko je uključena. Stranice listamo tako što sa tri prsta vučemo ili s leva na desno ili s desna na levo. Isti je postupak i kada listamo horizontalno stranice s tim što ovoga puta povlačimo tri prsta odozgo na dole ili od dole prema gore. Red po red listamo povlačeći prst sa leva na desno sledeći red. Predhodni u kontra smeru s desna na levo. Dva puta sa tri prsta po ekranu mutiramo voisover. tri puta sa tri prsta po ekranu zatamljujemo ekran, tako da niko sa strane ne može videti vašu poruku sliku ili šta već imate potrebu da sakrijete.