Aifon - iPhone

Odgovor na poziv i završetak poziva

Odgovor na poziv i završetak poziva!

  Odgovoriti na dolazni pozi možete na dva načina

  1. tako što iznad tastera home nađete dugme odgovor i napravite dupli klik na njega.
  2. Tako što sa dva prsta napravite dupli klik bilo gde na ekranu.
  Poziv takođe možete završiti na dva načina:
  1. tako što na ekranu pronađete dugme za kraj poziva.
  2. Takođe i dupli klik sa dva prsta bilo gde na ekranu prekida poziv.