Aifon - iPhone

Kontakti

Dodavanje kontakata!

Kontakte je takođe moguće dodavati na više načina:
  1. Pokrećemo aplikaciju kontakti izaberemo dugme novi. Tada se otvara skin za unos kontakta. prvo upisujemo Ime pa prezime i na kraju broj kontakta, potom iz liste odaberemo da li će taj broj telefona biti (mobilni, kučni, posao) Kada odaberemo sve parametre idemo na dugme gotovo.
  2. Kada smo u dnevniku poziva propušten ili dolazni poziv.sa desne strane poziva nalazi se dugme info. Kliknemo na njega dobijamo detalje poziva kada je pozvano vreme trajanja poziva. Tu se nalazi i dugme dodaj u kontakte. Kada kliknemo na njega, imamo opciju napravi novi kontakt ili ažuriraj postojeći.
  3. Takođe kada pokrenemo aplikaciju telefon ukucamo neki proj imamo dugme dodaj u kontakte i pitanje da li ažuriramo postojeći ili dodajemo nov. Ukoliko ažuriramo postojeći dobijamo listu kontakata nađemo ime koje ažuriramo i kliknemo na njega. Ukoliko dodajemo novi kontakt, dobijamo klasični skin za dodavanje kontakta, gde unosimo ime prezime biramo vrstu broja, (mobilni,kućni,) Kada izaberemo sve parametre idemo na gotovo .