Android

Prilagođavanje telefona za rad slepog lica

prilagođavanje telefona sa android operativnim sistemom za rad slepog lica.

    Prvo što treba uraditi otići u podešavanje telefona, zatim u pristupačnost pa tu aktivirati opciju talkback. U tom trenutku telefon postaje upotrebljiv slepoj osobi Naime postaje aktivan odložen . dodir. kada postavimo prst na određenu ikonicu govorni softver će nam izgovoriti ime ikonice da bi je aktivirali napravimo dupli klik na tu ikonicu.. Na početku kao sintezu imaćemo google.tts on za sada na žalost ne podržava niti jedan od naših jezika. sledeće što moramo uraditi to je sa google playa skinuti espeak tts, to je govorna sinteza koja podržava naše jezike. Ukoliko je telefon na srpskom sinteza će automatski prepoznati jezik, i počeće da priča našim jezikom. da bi po instalaciji espeaka on bio aktivan neophodno je otići na sledeću lokaciju 1.podešavanja/jezik i unos/pretvaranje teksta u govor. tu odabrati espeak tts na istom mestu je moguće ući i u podešavanja samog espeaka i tu izvršiti određena podešavanja. Ovim podešavanjima je moguće pristupiti i iz menija pristupačnost. U pristupačnosti i u podešavanju talkbacka takođe postoje podešavanja ali ona su individualna i svako ih podešava prema sopstvenim navikama i potrebama.