Elektronska pomagala

Indeks članaka

Freedom Scientific Jaws for Windows Standard

Freedom Scientific Jaws for Windows Standard
Ovo je najpopularniji čitač ekrana za Windows operativni sistem.
Radi na svim verzijama operativnog sistema Windows. Poslušajte Jaws Home
Uz ovaj čitač ekrana, dobija se instalacioni CD, CD sa uputstvom u DAISY formatu i
autorizacioni CD.
Ova kopija čitača ekrana, autorizuje se putem interneta, i može se instalirati 3 puta na
jedan računar, ili na 3 računara, a moguće je dobiti i dve besplatne nadogradnje ukoliko se
preuzimaju sa interneta.
Cena:
Gloria Ferrari d.o.o.
900,00 dolara.
Hrvatski Savez Slepih
6.603,00 kuna.
Distribucija:
Srbija: Gloria Ferrari d.o.o.
Hrvatska: Hrvatski savez slepih