Pomagala za paraplegičare, kvadriplegičare i ostale invalide

Indeks članaka

Tazti

Tazti
Tazti je specijalno dizajniran računarski program za osobe koje ne mogu da koriste ruke.
Ovaj program omogućava izdavanje komandi računaru pomoću glasa, tako da računar razume ono što mi kažemo, te na taj način
izvršava komande.
Ovakvi programi, nazivaju se još i "Speech Recognition" programi.
Tazti pored standardnih mogućnosti diktiranja teksta, navigacije i igranja određenih video igara, omogućava i prilagođavanje
glasovnih komandi za bilo koji jezik, tako da korisnik može izdavati komande računaru na željenom jeziku.
Cena:29 dolara i 99 centi.
Distribucija: Tazti