Pomagala za paraplegičare, kvadriplegičare i ostale invalide

Indeks članaka

Tazti

Tazti
Tazti je specijalno dizajniran računarski program za osobe koje ne mogu da koriste ruke.
Ovaj program omogućava izdavanje komandi računaru pomoću glasa, tako da računar razume ono što mi kažemo, te na taj način
izvršava komande.
Ovakvi programi, nazivaju se još i "Speech Recognition" programi.
Tazti pored standardnih mogućnosti diktiranja teksta, navigacije i igranja određenih video igara, omogućava i prilagođavanje
glasovnih komandi za bilo koji jezik, tako da korisnik može izdavati komande računaru na željenom jeziku.
Cena:29 dolara i 99 centi.
Distribucija: Tazti

Za ovo pomagalo nisu dostupne slike
Specijalni miševi su posebno dizajnirani računarski miševi za osobe koje imaju određenih motoričkih problema.
Ovo uključuje osobe koje boluju od:cerebralne paralize, kvadriplegije i tetraplegije, parkinsonove bolesti, mišićne distrofije,
a pogodan je i starijim osobama.
Cene različitih tipova miševa možete pogledati ovde
Distribucija: Gloria Ferrari d.o.o.
Džojstic (Joystick)
Džojstici se takođe mogu koristiti kao simulatori miša za osobe koje imaju motoričkih poteškoća.
Džojstici mogu pomoći i osobama koje imaju problema sa drhtanjem ruku, ili povredama.
Džojstici poseduju palicu za navigaciju, a tasteri džojstika zamenjuju tastere miša.
Cene džojstika pogledajte ovde
Distribucija: Gloria Ferrari d.o.o.