Pomagala za paraplegičare, kvadriplegičare i ostale invalide - Džojstici (Joysticks)

Indeks članaka

Džojstic (Joystick)
Džojstici se takođe mogu koristiti kao simulatori miša za osobe koje imaju motoričkih poteškoća.
Džojstici mogu pomoći i osobama koje imaju problema sa drhtanjem ruku, ili povredama.
Džojstici poseduju palicu za navigaciju, a tasteri džojstika zamenjuju tastere miša.
Cene džojstika pogledajte ovde
Distribucija: Gloria Ferrari d.o.o.