Kako slepe osobe koriste računar

Kako slepe osobe koriste računar

Godinama se bavimo asistivnim tehnologijama. Jedno od svakodnevnih pitanja koje dobijamo je kako slepe osobe koriste računar, ali i pitanje koje funkcije na računaru mogu da koriste. Ovim tekstom ćemo pokušati da odgovorimo na ta, ali i slična pitanja.

Slepe i slabovide osobe mogu da koriste računar kao i osobe koje normalno vide uz dodatni softver i hardver. Naravno, pod normalnim korišćenjem smatramo korišćenje svega što se u tekstualnom obliku pojavljuje na monitoru računara. S obzirom da se pri dizajniranju aplikacija i web sajtova ne vodi računa o ovoj grupi osoba, često se dešava da neka aplikacija ili web sajt nije pristupačan ili je delimično pristupačan. Slepe osobe rade sporije od osoba koje nemaju problem sa vidom, jer osoba koja vidi mnogo brže uoči sve promene na ekranu i pročita ono što je bitno, a slepa osoba mora celokupan tekst da presluša glasom, ali i da poznaje komande sa tastature kojima dolazi do određenog dela teksta ili aplikacije.

Kakav računar koristi slepa osoba

Slepi ljudi koriste iste računare kao i ljudi koji normalno vide. Od vrste zadataka koje žele da izvrše biraju i konfiguraciju svog računara. Na isti način to rade i svi ostali koji sebi nabavljaju računar. I pored toga se često postavlja pitanje da li uzeti desktop ili laptop računar. To takođe zavisi od funkcionalnosti koja je osobi potrebna. Ako ste od onih koji računar koriste na jednom mestu i nije vam potrebno stalno premeštanje, bolje je nabaviti desktop. On ima bolje performanse od laptop računara. Ukoliko vam je pak potrebno često korišćenje na različitim mestima (škola, fakultet, posao) sasvim je prihvatljivo nabaviti laptop. Današnje konfiguracije laptopa pružaju sasvim dovoljno mogućnosti koje su potrebne u svakodnevnom radu.

Kod izbora računara treba posebnu pažnju posvetiti tastaturi. Treba voditi računa da postoji razmak između grupa tastera (f tasteri, slovni deo tastature, numerički deo tastature) kako bi slepa osoba mogla lakše da se orijentiše. Ovo se posebno odnosi na tastaturu koju će koristiti slepa osoba koja tek počinje sa radom na računaru.

Softveri koje je potrebno instalirati slepoj osobi

Još jedno od čestih pitanja je šta je potrebno instalirati na računar kako bi ga koristila slepa osoba. Najvažniji softveri su čitač ekrana i sintetizator govora.

Čitač ekrana je softver koji tekst sa ekrana računara pretvara u glas. Postoji više čitača ekrana. Za Windows operativni sistem se najčešće koriste Jaws for windows i Nvda. Preporučujemo Nvda, jer je besplatan, a dovoljan je za svakodnevno korišćenje.

Da bi se glas koji je čitač ekrana dobio iz teksta čitao na određenom jeziku, potrebno je instalirati i sintetizator govora. Čitači ekrana u sebi sadrže sintetizatore za velike svetske jezike, ali je za naš jezik potrebno instalirati poseban softver. Naj zastupljeniji su besplatni Espeak i komercijalni AnReader. Kada smo instalirali ove dve komponente, računar je spreman za korišćenje. Od tog trenutka slepa osoba može koristiti Office aplikacije, pregledati internet, čitati elektronsku poštu i mnogo drugog. Kako bi čitač ekrana i sintetizator govora međusobno funkcionisali, potrebno ih je podesiti. O podešavanjima ćemo govoriti u posebnom tekstu.

Kod samog korišćenja je bitno naglasiti da slepa osoba koristi računar uz pomoć komandi sa tastature. Funkcije miša ovim osobama ne znače ništa. Kako bi adekvatno koristili računar, naj bitnije je da osoba prođe obuku za korišćenje računara sa govornim softverima. Osoba koja vidi, a želi da pomogne slepoj osobi, može se informisati o korišćenju aplikacija sa tastature, jer ove komande poseduje svaka aplikacija nezavisno od toga da li se koristi uz govorne softvere ili ne.