Projekti udruženja

donacija kompanije Elektroistok - projektni biro

    Po osnivanju udruženja, naše ideje, kao dobre, prepoznala je kompanija Elektro istok - projektni biro. Elektroistok-projektni biro. Privredno društvo “Elektroistok – projektni biro“ d.o.o. Beograd je jedan od najznačajnijih projektnih biroa u oblasti elektroenergetike na najvišim naponskim nivoima na prostoru bivše SFRJ. Značajna je činjenica da je “Elektroistok – projektni biro“ d.o.o. Beograd jedan od nekolicine velikih projektnih biroa koji je uprkos svim poteškoćama u prethodnom periodu uspeo da održi visoko stručne kadrove na okupu uz konstantan održivi rast i razvoj. Od ove renomirane kompanije smo dobili donaciju od 280 hiljada dinara kao podršku radu našem udruženju. Ovu značajnu donaciju smo iskoristili za pokretanje portala na kom se trenutno nalazite. Posebnu zahvalnost dugujemo generalnom direktoru ove kompanije, Zoranu Čokašu.

Projekat Tehnologija kod slepih

    Projekat Tehnologija kod slepih je uz podršku Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija ( Ministarstvo trgovine turizma i telekomunikacija realizovalo udruženje Friend iz Majdanpeka. Udruženje UKAT je kao partner za udruženje Friend organizovalo obuku za rad na računaru za njihove članove, ali i napisalo skriptu osnova rada na računaru . Kao dodatak ovom projektu, organizovano je nekoliko online predavanja o trenutno aktuelnim novostima koje najviše interesuju slepe i slabovide osobe. -Predavanja možete poslušati na portalu sekcija tutorijali!

projekat Zvučna uputstva za upotrebu uređaja u domaćinstvu za slepe i slabovide osobe

(Projekat u toku )
    Udruženje uz podršku Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike realizuje projekat prilagođavanja često korišćenih uređaja u domaćinstvu. Trudićemo se da vam preporučimo uređaje iz svih kategorija korišćenja. Ovim projektom želimo da pomognemo slepim i slabovidim osobama da što lakše funkcionišu u svom domaćinstvu, ali i da utičemo na proizvođače kako bi više vodili računa o pristupačnosti svojih uređaja.

projekat Asistivna tehnologija za slepe i slabovide

(Projekat u toku) Udruženje uz podršku Naftne industrije Srbije i grada Beograda realizuje projekat obuke članova za rad na računaru. Učesnici obuke će osim stečenog znanja u radu sa često korišćenim Windows aplikacijama, dobiti i skriptu uz čiju pomoć će moći da utvrđuju i obnavljaju svoje stečeno znanje.